Akıllı Drenaj Sistemleri

 


(1999 YILI EN İYİ İCAT ÖDÜLÜ) Akıllı Drenaj Sistemleri suyu tamamen yeni bir yöntemle uzaklaştırır. Akıllı Drenaj, suyu topraktan sifon ve kılcal damar etkisiyle cekerek su tahliyesi sağlar. Bu iki özellik sistemin patentli özellikleridir. Geleneksel drenajlar, basınç altında iken suyu boruya büyük bir hızla iter, bu etki sonucu oluşan girdaplar nedeniyle madde birikintileri ve tıkanmalar oluşur.Akıllı drenaj dizaynından ötürü ince bir levha halinde su akışı sağlar. Bunun anlamı su akışının çok düzgün olması ve suyun tıkanmalara sebep olacak girdaplar oluşturmamasıdır..

 


Neden Drenaj Yapmalıyız ?

Neden Temel Drenajı Yapmalıyız : Yapı ömrü ve dayanıklılığı açısından en büyük tehdit “su”dur.Yapıya sızan su; yapıların taşıyıcı kısımlarındaki donatıları korozyona uğratarak, kesitlerinin azalmasına ve yük taşıma kapasitesinin ciddi miktarlarda düşmesine neden olur. Ayrıca yapı bileşeni içerisinde su, soğuk mevsimlerde donarak, sıcak mevsimlerde ise buharlaşarak beton bütünlüğünün bozulmasına ve çatlakların oluşmasına yol açar. Bunun dışında zemin rutubeti veya zemin suyu içerisinde bulunan sülfatlar, temel betonuyla kimyasal reaksiyonlara girerek beton kompozisyonunun bozulmasına neden olur. Bu da yapı ömrünü ve dayanımını olumsuz yönde etkiler. Su ayrıca, binalarda insan sağlığı açısından zararlı küf, mantar vb. organik maddelerin oluşumuna da yol açar. Bu nedenle toprak altındaki yapıyı zemin suyunun zararlı etkilerinden korumak için çalışan bir drenaj sistemi gerekir.
Neden Tarımsal Drenaj Yapmalıyız : Bitkisel üretkenliği ve toprağın verimliliğini artırmak amacıyla, bitki kök gelişimi için arazide bir üst toprak tabakası oluşturmak amacıyla arazideki fazla suyun yüzey üstünde veya yüzey altından hızlı ve kontrollü bir şekilde arazi dışarısına atılması gerekir..
Neden Karayolu Drenajı yapmalıyız : Yol inşaatı çalışmalarında zeminde suyun bulunması birçok olumsuz sonucu beraberinde getirir. Kışın oluşabilecek don etkisi sonucunda zemin içine sıkışmış su, donduktan sonra hacim değiştirerek yol üst ve alt yapısına zarar verebilmektedir. Ayrıca su ile karşılaştığında fiziksel değişim gösteren mazlzemelerin varlığı (örnek: kil su alınca şişer) yol üst ve alt yapısına ciddi zararlar verir. Zemin boşlukları arasına dolan su, boşluk suyu basıncının doğmasına da neden olabilir.
Neden Bahçe Drenajı yapmalıyız : toprağa intikal eden fazla suyun boşaltılmasının yanısıra toprak içinde bulunan fazla tuzlarında yıkanarak sistem dışına atılmasına olanak sağlar. Toprak, bitkilerin kökleri ile tutunduğu, gelişip büyümesi için gerekli su ve besin maddeleri, faydalı ve zararlı birçok mikroorganizmada içeren canlı bir ortamdır. Bahçelerimizde oluşturulan suni bitki toplumları çoğunlukla organik ve inorganik gübre desteğine gereksinim duyarlar. Bitkinin faydalanacağı kadarını kullandığı sodyum ve fosfor tuzlarının bir kısmı toprakta kalır. Bu tuzlar suyla yıkanarak 30-40 cm derinliğe kadar iner ve evaporasyon ( topraktaki suyun buharlaşması) ile tekrar yüzeye çıkarlar.Toprak içinde yapmış oldukları bu dikey dolaşım sürecinde, topraktaki canlı mikroorganizmaları da öldürürler .Bir süre sonra toprağımız fiziksel olarak toprak görünümünde cansız bir sistem halini alır. Bu nedenledir ki çalışan bir drenaj sistemi fazla tuzların yıkanarak sistem dışına atılmasını ve toprağımızın canlılığının devamını da sağlar.

 

Drenaj Nedir ?

Yapılarda drenaj, topraktaki fazla suyun tahliye edilmesi işlemidir..Topraktaki su tahliye edilmedikçe yapı üzerine hidrostatik basınç uygular.bu basıncın etkisiyle yapı su ve nemin etkilerine maruz kalır. Yapı taşıyıcı sistemi etkileyen su ve nem kolon içlerinde korozyona sebep olur. korozyona uğrayan donatı kesiti genişler ve üzerindeki betona baskı uygular. Zamanla beton dökülmeleri ve donatı dökülmeleri oluşur.. dolayısıyla yapının tüm statik durumu bozulur deprem etkilerine karşı dayanımı zayıflar..


Tarımsal alanda da benzer etkileri görmek mümkün..topraktaki fazla su bitkilerin gelişimini engelleyip köklerini çürütmektedir. Tarımsal arazilerde su toprağın tuz oranını artırarak geçirimsiz ve verimsiz bir hale getirmektedir.

Tanıtım Videosu

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Akıllı Drenaj sistemi eski yöntemi tamamen değiştirerek drenaj problemlerini çözüme kavusturmuştur. ( 1999 yılı en iyi icat ödülü ) Akıllı Drenaj sifon ve kılcal damar etkilerini suyu cok çabuk etkili biçimde tahliye etmekte kullanır. Suyun drenaja girmesini beklemek yerine Akıllı Drenaj suyu topraktan sifon etkisi ile çeker.

Akıllı Drenaj Sistemi

Akıllı drenaj eski yöntemi tamamen degistirerek drenaj problemlerini çözüme kavusturmustur. Akıllı drenaj sifon ve kilcal damar etkilerini suyu çok çabuk ve etkili biçimde tahliye etmekte kullanir..Suyun drenaja girmesini beklemek yerine Akıllı Drenaj suyu topraktan kendisi çeker.

İletişim

Telefon: 0212 471 72 24

E-mail:info@argonmuhendislik.com